Geleceğin “Turcorn”u olabilmek için

Başvur

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonu olan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımcısı olduğu, 475 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu belirli kilometre taşlarına ulaşmış, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere doğrudan yatırım ve girişim sermayesi fonları üzerinden dolaylı yatırım gerçekleştirecektir. Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile ülkemizdeki girişim ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi ve katma değeri yüksek, yeni teknolojileri içeren ürün ve servislerin geliştirilmesi ile birlikte ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.